สำนักระบายน้ำเผยระวังน้ำหนุนถึงลอยกระทง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสัญญา ชีนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ สถานีสูบน้ำเทเวศน์ เพื่อดูระดับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุน ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ที่อาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา

โดยกล่าวว่า ระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำปากคลอง ตลาดวันนี้ ช่วงที่สูงสุด อยู่ที่ 2.03 เมตร ส่วนที่สถานีสูบน้ำเทเวศน์ สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 2.10 เมตร ซึ่งแตกต่างจากด้านในแนวเขื่อนกั้นน้ำ 2.40 เมตร ทำให้ประชาชนที่อยู่นอกแนวเขื่อนกั้นน้ำ จะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเรือโดยสาร ชะลอความเร็วในการเดินเรือ เพื่อลดแรงคลื่น ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จะเฝ้าระวังระดับน้ำจนกว่าจะผ่านพ้นเทศกาลลอยกระทง