สธ.ส่งโมบายแล็ปตรวจอาหารพื้นที่น้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้วางระบบป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเต็มที่ อาทิ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคฉี่หนู โรคอุจจาระร่วง โรคอหิวาตกโรค เป็นต้น ซึ่งจากผลการเฝ้าระวัง 39 จังหวัด พื้นที่ประสบภัย ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ ยังไม่พบโรคระบาดดังกล่าวและเพื่อความปลอดภัย ได้จัดส่งรถตรวจทางห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ หรือ โมบายแล็ป จากกรมวิทยาศสาตร์การแพทย์ จำนวน 7 คัน ลงสุ่มตรวจอาหารและน้ำดื่ม ในพื้นที่ประสบภัย พร้อมทั้งเก็บอาหารไปตรวจวิเคราะห์เชื้อโรค และผลการตรวจ ก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ ซึ่งรถดังกล่าวนั้น จะออกหมุนเวียนออกเก็บตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่น้ำท่วมอื่นๆ ต่อไปและหากตรวจพบเชื้อปนเปื้อน ก็จะประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดทันที

ทั้งนี้ การป้องกันโรคอุจจาระร่วง ขอให้ประชาชนปรุงอาหารที่สุกใหม่ๆ ด้วยความร้อน และดื่มน้ำที่บรรจุขวด หรือ น้ำต้มสุก และล้างมือก่อน และหลังเข้าห้องน้ำ และหากขับถ่ายสิ่งปฏิกูลใส่ถุงดำ ควรมัด และปิดปากถุงให้แน่น และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี