ภาคเหนือมาเลเซียยังเผชิญน้ำท่วมหนัก3รัฐ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้านพื้นที่ภาคเหนือของมาเลเซีย ใน 3 รัฐ ได้แก่ กลันตัน เคดาห์ และเปอร์ลิส ยังเผชิญภัยน้ำท่วมหนัก ผู้คนได้รับผลกระทบเดือดร้อนมากขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลกลาง สั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมากเกือบ 100 แห่ง กระทรวงสวัสดิการสังคมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอีก 34 แห่ง ภาคธุรกิจการค้าในพื้นที่ ต้องปิดตัวนานกว่า 4 วัน เพิ่งทยอยเปิดกิจการกันได้บางส่วน ส่วนสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่ รัฐบาลกลางมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่ละแห่ง พิจารณาปิดเปิดการเรียนการสอนได้ตามความเหมะสมของสถานการณ์ ทั้งนี้ ผลกระทบจากน้ำท่วมอันเกิดจากน้ำในแม่น้ำโกลก ไหลล้นฝั่ง ทำให้โรงเรียนรัฐบาล ต้องถูกปิดมากกว่า 13 แห่ง กระทบถึงนักเรียนมากกว่า 7,000 คน