สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

กทพ. ปล่อยขบวนช่วยผู้ประสบอุทกภัยใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พันโท ทวีสิน รักกตัญญู ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. เปิดเผยว่า กทพ. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ปล่อยขบวนรถหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อบริการช่วย
เหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลดที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2553 รวม 10 วัน หลังจากก่อนหน้านี้ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ พร้อมแจกถุงยังชีพที่บ้านท่าแค
อ.ท่าแค จ.ลพบุรี ซึ่งประสบภาวะน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกัน โดยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในด้านเครื่องยนต์, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, การกู้ภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 18 นาย พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม