สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ปภ.สุราษฎร์ฯเผย น้ำท่วม 19 อ.คนตาย 5 ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี หลังภาวะน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายลงในหลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่ เร่งออกสำรวจความเสียหายเบื้องต้น โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุราษฎร์ธานี ได้รายงานสรุปสถานการณ์น้ำท่วม ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. ถึง 6 พ.ย. ว่า จ.สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้วทั้งหมด 19 อำเภอ 858 หมู่บ้าน ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนกว่า 14,000
ครอบครัว มีผู้เสียชีวิต รวม 5 ราย บ้านพักอาศัย พัง 2 หลัง และได้รับความเสียหายบางส่วน กว่า 1,200 หลัง มีถนนชำรุด กว่า 244 สาย สะพานชำรุด 18 แห่ง มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น กว่า 30 ล้านบาท และยังคงสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมอีก ส่วนที่ อ.พระแสง ระดับน้ำในแม่น้ำตาปีสูง กว่าระดับตลิ่งที่ 5.50 เมตรแล้ว เช้าวันนี้วัดได้ 5.64 เมตร และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

ณัฏฐจักร ภู่ประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง กล่าวว่า ในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้ มวลน้ำจากทางตอนเหนือของ อ.พระแสง จะไหลลงมาสมทบอีกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำตาปี เพิ่มสูงขึ้นได้อีก โดยขณะนี้ น้ำได้เอ่อล้นตลิ่งท่วมถนน พื้นที่การเกษตรและชุมชนริมฝั่งแม่น้ำตาปีแล้ว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง