สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

พณ.ตรวจราคาสินค้าสระบุรี ยังไม่พบผิดปกติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ ตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภค บริโภค และราคาวัสดุก่อสร้าง ในพื้นที่ตลาดวงษ์ทอง อ.เมือง จ.สระบุรี พบว่าราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ยังอยู่ในภาวะปกติ ไม่ได้มีการปรับราคาสูงขึ้น มากนัก จากภาวะน้ำท่วม โดยได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ในช่วงหลังน้ำลด โดยเฉพาะสินค้าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีความจำเป็น ในการซ่อมแซมบ้านเรือน ที่ได้รับความเสียหาย ทั้งปูนซีเมนต์ กระเบื้องมุงหลังคา สายไฟฟ้า เหล็กและทราย เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการและไม่มีการปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่พบปัญหาของการขาดแคลนสินค้าและการกักตุน ถึงแม้ว่าความต้องการของประชาชนในช่วงนี้ จะมีมาขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวด้วยว่า ทางกระทรวงพาณิชย์ จะเพิ่มความเข้มงวด ในการตรวจสอบการฉวยโอกาส ขึ้นราคาสินค้าและการกักตุน อย่างต่อเนื่อง โดยผู้กระทำความผิด จะมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับ

ด้านนางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ในขณะนี้ ได้สั่งการให้ กรมการค้าภายใน จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยการประสานกับหน่วย งานต่างๆ ให้ความช่วยเหลือจัดหาถุงยังชีพแจกจ่าย ให้กับประชาชน ในเบื้องต้นและคอยตรวจสอบไม่ให้มี การฉวยโอกาส ขึ้นราคาสินค้าหรือกักตุนสินค้าอย่างเข้มงวด โดยจากการส่งเจ้าหน้าที่ ของกรมการค้าภายใน ออกตรวจสอบการจำหน่ายราคาสินค้า ในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ามี ผู้กระทำความผิดไม่ติดป้าย แสดงราคาสินค้าจำนวน 7 ราย คือ ร้านอาหารปรุงสำเร็จ แผงจำหน่ายผักสด เนื้อสุกรชำแหละ และอาหารทะเล ซึ่งได้ดำเนินคดีเปรียบเทียบ ปรับรายละ 400-2,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,400 บาท ซึ่งประชาชนที่พบเห็นการปฏิเสธ การจำหน่ายสินค้า กักตุนสินค้า หรือขายราคาสินค้าสูงกว่าราคาที่สมควรสามารถร้องเรียนได้ ที่สายด่วน 1569 ของกรมการค้าภายใน โดยจะมีการจัดส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปตรวจสอบในทันที

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง