เชียงรายตั้งศูนย์ช่วยภัยหนาวรับบริจาคของ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จากที่จังหวัดเชียงราย ต้องเผชิญกับอากาศที่หนาวเย็น โดยเฉพาะตามพื้นที่สูง ของจังหวัดเชียงราย ดังนั้นทางจังหวัดเชียงราย จึงได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาภัยหนาว ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ผู้ประสบภัยจากอากาศหนาว ในเขตพื้นที่ จ.เชียงราย เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ พร้อมกันนี้ ได้ขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงราย ตลอดจนบริษัทห้างร้าน มูลนิธิ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงิน เครื่องกันหนาว และสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว สถานที่รับบริจาคศาลากลางจังหวัดเชียงราย 750 ปี เพื่อที่จะได้นำเสื้อผ้ากันหนาวไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว ซึ่งคาดว่าอาจมีมากกว่า 300,000 คน