ชาวยะลายังระดมส่งของช่วย จ.สงขลา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวยะลา ยังคงร่วมกันบริจาคสิ่งของต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ก็ได้ร่วมกันทำอาหารกล่อง ตลอดทั้ง 2 - 3 วันที่ผ่านมา มีจำนวนมากกว่า 10,000 กล่อง พร้อมน้ำดื่มอีกกว่า 5,000 ขวด เพื่อจัดส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้กับชาวอำเภอหาดใหญ่ ทางด้าน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ส่วนหน้า ก็เปิดรับบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ที่บริเวณศาลาพิณประเสริฐ หน้ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ส่วนหน้า เพื่อนำสิ่งของที่ได้ มานำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เช่นเดียวกัน ผู้ประกอบการรายหนึ่ง กล่าวว่า น้ำใจคนไทยก็ไม่เคยทอดทิ้งกัน ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนๆ ในยามที่ได้รับความเดือดร้อน จากภัยธรรมชาติ ก็ต้องช่วยเหลือกัน