โอลิมปิก 2020

ผู้ว่าฯกฟภ.จัดมิเตอร์ไฟ3หมื่นชุดลงใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. เปิดเผยว่า กฟภ. ได้จัดส่งมิเตอร์ไปในพื้นที่ภาคใต้จำนวน 30,000 เครื่อง เพื่อใช้สำรองกรณีมิเตอร์ของผู้ประสบอุทกภัยชำรุด สามารถเปลี่ยนมิเตอร์ตัวใหม่ได้ทันที และเร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้า และทยอยจ่ายไฟ เข้าสู่ภาวะปกติ ให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัย โดยในเขตจังหวัดยะลา และ นราธิวาส จ่ายไฟได้แล้วทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดปัตตานี ร้อยละ 99.94 พัทลุง ร้อยละ 93.53 สงขลา ร้อยละ 87.23 คงเหลือพื้นที่รอบนอก อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมือง อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงนคร จังหวัดสงขลา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

สำหรับพื้นที่น้ำลดแล้ว กฟภ. ได้ซ่อมแซมระบบจำหน่ายตลอดจน ฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยร่วมมือกับนักเรียนอาชีวะ เข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้า ภายในบ้านของประชาชน เปลี่ยนปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ และสายไฟ พร้อมตรวจสอบคัทเอาท์ ให้มีความปลอดภัย จึงจ่ายไฟตามโครงการ ฟื้นฟูผู้ประสบภัย จากใจ กฟภ. และประชาชนสามารถ ขอความช่วยเหลือเรื่องการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใกล้บ้าน หรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟของ กฟภ. สายด่วน 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม