ปชช.ครูนร.ยะลา ล้างร.ร. มัสยิดหลังน้ำลด

ปชช.ครูนร.ยะลา ล้างร.ร. มัสยิดหลังน้ำลด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่โรงเรียนบ้านลิมุด ซึ่งตั้งอยู่ ม.2 บ.ลิมุด ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา ครูและนักเรียนได้ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อเตรียมเปิดเรียนในวันจันทร์ ที่จะถึงนี้ นางกัลยา บุญรอด ครูโรงเรียนบ้านลิมุด กล่าวว่าโรงเรียนบ้านลิมุด ได้ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี และปีนี้น้ำได้มาเร็วกว่าทุกครั้งและท่วมสูงประมาณ 1 เมตร 20 เซนติเมตร ทำให้สิ่งของบางอย่าง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ถูกน้ำท่วม แต่ทางโรงเรียน ได้มีการเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า จึงทำให้ความเสียหายปีนี้น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา และหลังจากที่น้ำลด ก็ได้มีหน่วยทหารพราน ชุดสันติพัฒนาและชาวบ้านในพื้นที่ ได้เข้ามาช่วยเหลือทำความสะอาด

ทางด้าน ที่มัสยิดยามีอาตุลยันนะห์ บ้านกำปั้น ม.6 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา ชาวบ้านทหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ร่วมกันมาทำความสะอาดมัสยิด หลังจากถูกน้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร นอกจากนี้ ในวันนี้ก็ได้มีหน่วยแพทย์ จากสาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมกับทางโรงพยาบาลศูนย์
ยะลา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มาให้บริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมแจกยาสามัญประจำบ้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น