ศรีสะเกษเกี่ยวข้าวหลังน้ำลดประทังชีวิต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณกลางทุ่งนาบ้านตูม ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งบริเวณนี้ ถูกน้ำท่วมขังนานนับเดือนและต้นข้าว ต้องถูกน้ำท่วมอยู่ใต้น้ำ มาเป็นเวลานานร่วม 1 เดือน ทำให้ต้นข้าวจำนวนมากเน่าเสีย ขณะที่ต้นข้าวบางส่วน ยังคงสามารถที่จะนำเอามาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งหลังจากที่ระดับน้ำท่วมเริ่มลดลงแล้ว ชาวบ้าน
ได้พากันมาเกี่ยวข้าวที่แช่อยู่น้ำ เพื่อนำเอาต้นข้าวบางส่วน ที่ยังไม่เน่าเสียไปผึ่งแดดเพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

นางบุญเลื่อน สิมศรี อยู่บ้านศรีพเนาว์ ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า นาของตนถูกน้ำท่วมประมาณ 8 ไร่ ขณะที่ ที่นาของเพื่อนบ้านหลายคน ก็ถูกน้ำท่วมเช่นกัน และต้นข้าวที่กำลังสุก รอการเก็บเกี่ยวต้องเน่าเสียไป เป็นจำนวนมากและในวันนี้ ตนเห็นว่าน้ำท่วมได้ลดลงแล้ว จึงได้ระดมญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน มาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าว ที่ต้นข้าวแช่อยู่ในน้ำซึ่งต้นข้าวบางส่วน ยังไม่เน่าเสีย ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำเอาข้าว ไปตากแดดและนำเอาไปสีข้าวจากนั้นจะได้นำเอาไปขายใช้หนี้ และจะเก็บข้าวบางส่วนไว้กิน เป็นอาหารประทังชีวิตต่อไป เนื่องจากว่า ปีนี้น้ำท่วมไร่นา ทำให้ต้นข้าวได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนั่นเอง