โอลิมปิก 2020

สสจ.โคราชเผยคนป่วยน้ำท่วมกว่า3.6หมื่นคน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ประชาชนชาวโคราช ที่ประสบภัยน้ำท่วมเจ็บป่วย รวม 36,906 ราย ด้วยโรคน้ำกัดเท้ามากที่สุด 10,128 ราย รองลงมาเป็นไข้หวัด 9,276 ราย นอนไม่หลับ, เครียด 5,623 ราย ปวดข้อ-กล้ามเนื้อ 4,278 ราย รวมทั้งโรคระบบผิวหนัง และอื่นๆ

ขอฝากเตือนประชาชนให้ป้องกันทั้งโรคฤดูหนาว และโรคที่มากับภัยหลังน้ำท่วม ทั้งโรคระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ฉี่หนู หรือ ตาแดง และอย่าเครียด ต้องพูดคุยกับคนในครอบครัว หรือเพื่อนบ้านเพื่อคลายเครียด พยายามตั้งสติดำเนินชีวิตต่อไป นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ถ้าเครียด 2- 3 วัน ยังรู้สึกกังวลนอนไม่หลับ ควรรีบปรึกษาญาติ และไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่สถานบริการใกล้บ้าน เพื่อรับคำปรึกษา หรือรับการรักษา

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553 งานสุขภาพจิต กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ นครราชสีมา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดหน่วยแพทย์สุขภาพจิตเคลื่อนที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลดที่ศาลากลางบานกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอด่านขุนทด และสถานีอนามัยหนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เพื่อให้บริการกับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งอาจส่งผลต่อด้านสุขภาพจิต มีอาการ เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ พบจิตแพทย์รับการรักษาพยาบาลได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งผู้ป่วยจิตเวช ที่ไม่ได้ไปรับยาที่ ร.พ.จิตเวชราชนครินทร์นครราชสีมา ตามนัดหมาย สามารถนำบัตรประจำตัวผู้ป่วย และซองยาเดิม มาแสดงเพื่อรับการตรวจรักษากับจิตแพทย์ ณ จุดบริการดังกล่าว ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. เป็นต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง