พม่าเผยปิดด่านเพื่อจัดระเบียบก่อนลต.7พย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากการที่ได้เกิดปัญหาชายแดนระหว่างไทย-พม่า ในเรื่องของโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตป้องกันตลิ่งแม่น้ำเมยของฝ่ายไทย ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างบริเวณบ้านท่าอาจ หมู่ 10 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยพม่าระบุว่า ไทยได้สร้างรุกล้ำแม่น้ำเมย เข้าไปในเขตพม่า ทำให้ผู้นำรัฐบาลทหารพม่า SPDC โดยสั่งปิดด่านพรมแดนไทยพม่า ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมานั้น ส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนด่านแม่สอด-เมียวดี ได้ลดลงทันที โดยมูลค่าการค้าชายแดนสูญเสีย วันละ 80-100 ล้านบาท หรือ ประมาณเดือนละ 2,500-3,000 ล้านบาท

ส่วนปัญหาดังกล่าว หลายฝ่ายได้เร่งเข้ามาดำเนินการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน หรือ รัฐบาลเอง ซึ่งนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้เดินทางไปเยือนพม่า เมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งก็ถือว่าดีในระดับหนึ่ง แต่ปรากฏว่า การเจรจาและการดำเนินการดังกล่าว ไม่มีความคืบหน้า โดยพม่ายังไม่ยอมเปิดด่าน และอ้างเหตุผลมาอีก 1 ประเด็นว่า ในช่วงนี้ต้องการจัดระเบียบชายแดนใหม่ ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 7 พ.ย. 2553 นี้ ซึ่งฝ่ายรัฐบาลทหารSPDC จะต้องการที่จะให้กองกำลังชนกลุ่มน้อย ได้เข้ามามอบตัวแปรสภาพ จากกองกำลัง เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ชายแดน

อย่างไรก็ตาม จะต้องติดตามความคืบหน้าภายหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นว่า ฝ่ายรัฐบาลทหาร SPDC จะยอมเปิดด่านพรมแดนไทย-พม่า หรือไม่