สกลฯใช้SMSแจ้งข่าวหลังการสื่อสารขัดข้อง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากสถานการณ์ด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ การสื่อสารแจ้งข่าวที่รวดเร็ว จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลดการสูญเสีย นายศราวุฒิ โพธิ์ศรี เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ ผู้ว่าฯสกลนคร กล่าว่า ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เน้นย้ำในการสั่งการระดับจังหวัดให้รวดเร็วไม่ยึดติดรูปแบบ ไม่ให้รูปแบบมาเป็นอุปสรรคในการทำงาน โดยขณะนี้ได้นำ ระบบ SMS หรือ ข้อความสั้น ส่งวาระงานเร่งด่วนไปยัง นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หรือ การขอความร่วมมือกับภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าไปดูแลแก้ไขปัญหา ซึ่งที่ผ่านมาก็สามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็ว เช่น กรณีตั้งศูนย์บริจาคของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม สามารถระดมสิ่งของได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งในอนาคตก็จะมีการแจ้งข่าวของจังหวัด ทั้งสถานการณ์ภัยหนาว ภัยแล้ง และน้ำท่วม แจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง