บุรีรัมย์ระทม! น้ำยังท่วมแถมเจอหนาวซ้ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ 4 อำเภอ ที่อยู่ติดลำน้ำมูล ซึ่งล่าสุดระดับน้ำที่ท่วมไปถึงจุดอิ่มตัวและลดระดับลงอย่างช้าๆ ทำให้ยังคงเกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือน ไร่นา ในหลายพื้นที่ ประชาชนยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในน้ำที่ท่วมขังมานานกว่า 1 สัปดาห์ และคาดว่าจะยังท่วมขังอีกนานกว่า 1-2 สัปดาห์ จึงจะเข้าสู่สภาวะปกติ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้นอกจากน้ำที่ท่วมแล้ว ประชาชนทั้ง 23 อำเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์ กำลังเผชิญกับภัยหนาว อย่างหนักอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว และมีลมกระโชกแรง ในทุกพื้นที่

ด้าน นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เร่งสำรวจ วางแผน รับมือพร้อมออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งในปีที่ผ่านมา จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ยากไร้ และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวกว่า 260,000 ราย แม้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จะร่วมกันนำเครื่องกันหนาวไปแจกจ่ายช่วยเหลือ แต่ก็ไม่สามารถแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึง จึงได้เร่งสำรวจ เพื่อจัดหาเสื้อกันหนาวแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยหนาวต่อไป