น้ำท่วมยะลาลดแล้วฝนยังตก ร.ร.จ่อเปิด8พย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ ( 5 พ.ย.53) สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลา เกือบทุกพื้นที่ ระดับน้ำได้ลดลงหมดแล้ว ประชาชนเริ่มทำความสะอาดบ้านเรือน ขณะที่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม จำนวน 25 โรงเรียน ครูและนักเรียน ได้ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน เพื่อเตรียมที่จะเปิดเรียน ในวันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2553 นี้

ด้านศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดยะลา ได้สรุปพื้นที่ประสบภัย จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.บันนังสตา อ.ยะหา อ.ธารโต อ.รามัน อ.กาบัง และ อ.กรงปินัง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 37,594 คน 10,762 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง จำนวน 24 ราย บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 597 ราย ปศุสัตว์ จำนวน 2,157 ตัว สัตว์ปีก จำนวน 6,273 ตัว บ่อปลา จำนวน 639 บ่อ พื้นที่เกษตร จำนวน 4,325 ไร่ ถนน จำนวน 224 สาย สะพาน จำนวน 35 แห่ง โรงเรียน จำนวน 15 แห่ง วัด มัสยิด จำนวน 10 แห่ง

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่จังหวัดยะลา ก็ยังคงมีท้องฟ้ามืดครึ้ม และยังคงมีฝนตกลงมาอีก ทำให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ก็ยังคงไม่เก็บสิ่งของเครื่องใช้ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดน้ำท่วมขึ้นอีกรอบ