สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ธ.โลกชูสิงคโปร์ปท.เอื้อต่อการทำธุรกิจสุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงาน "Doing Business" ของ ธนาคารโลก ระบุว่า สิงคโปร์ติดอันดับ 1 ประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจ ประจำปี 2010 รองลงมาคือ ฮ่องกง นิวซีแลนด์ อังกฤษ และสหรัฐ ซึ่งสิงคโปร์ติดอันดับหนึ่ง มาเป็นเวลา 5 ปี
ติดต่อกันแล้ว

โดย นีล เกรกอรี รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของเวิลด์แบงก์ กรุ๊ป กล่าวว่า รัฐบาล ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ใช้นโยบายในการสนับสนุนนักธุรกิจในประเทศ อย่างต่อเนื่อง และการที่เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงิน โดยเฉพาะ ประเทศในแถบยุโรปตะวันออก นั้น ทำให้ประเทศเหล่านี้ถูกกดดันให้ใช้นโยบายปฏิรูป ด้านการกำกับดูแล เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กฟื้นตัว และสร้างงานเพิ่ม

ทั้งนี้ เกาหลีใต้ติดอันดับที่ 16 สำหรับประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจ เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ 183 ประเทศในปีนี้ เนื่องจาก ความสามารถด้านการค้าระหว่างประเทศ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ต่างประเทศ