ญี่ปุ่นเสนอ2แสนดอลฯช่วยไทยประสบภัยพิบัติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ยูกาตะ บันโน เลขาธิการด้านกิจการต่างประเทศของญี่ปุ่น กล่าวว่า ญี่ปุ่น ตัดสินใจเสนอเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมากขึ้น ให้กับ อินโดนีเซีย ซึ่งกำลังประสบภัยแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด รวมถึงประเทศไทย ที่กำลังประสบอุทกภัยอย่างหนัก โดย ญี่ปุ่น จะเสนอเงินช่วยเหลือ สูงสุด 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้กับ อินโดนีเซีย ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้ว 450 คน และจะเสนอเงินช่วยเหลือสูงสุด 200,000 ดอลลาร์ให้กับไทย ซึ่งมีผู้เสียชีวิต จากเหตุอุทกภัยแล้ว มากกว่า 100 คน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ต่างประเทศ