สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

จามจุรีผนึก13สปอร์นเซอร์สร้างกีฬาปัญญาชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ได้มี สปอร์นเซอร์กว่า 13 บริษัท ร่วมเซ็นสัญญาเพื่อสนับสนุนกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 "จามจุรีเกมส์"ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานร่วมลงนามกับผู้สนันสนุนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 15 - 22 มกราคม 2554 อาทิ บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด สำนักงานกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

ทั้งนี้ ศ.นพ.ภิรมย์ กล่าวว่า ทางผู้สนับสนุนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่ทำให้การแข่งขันมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ และเราจะสร้างความประทับใจให้ กว่า 124 สถาบัน ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน "จามจุรีเกมส์" ส่วนคำขวัญ
ของการแข่งขันคือ "ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือน้ำใจนักกีฬา"

ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง