อุตุฯเตือนปชช.ริมฝั่งน้ำตาปีระวังน้ำป่า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ล่าสุด นายณัฏฐจักร ภู่ประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมฝังแม่น้ำตาปี ให้ระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำล้นตลิ่งแล้ว เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำตาปีที่อำเภอพระแสง เพิ่มระดับขึ้นจนถึงขั้นวิกฤติแล้ว และยังมีน้ำสะสมทางตอนเหนือของอำเภอพระแสง ไหลลงมาสมทบเพิ่มอีก คาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำตาปี จะเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างรวดเร็ว นอกจากนั้นปริมาณน้ำฝนเหนือลุ่มน้ำ ที่ส่งผลต่อระดับน้ำในแม่น้ำตาปี ยังวัดได้ 219.9 ม.ม. ส่วนในพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ และ อ.ดอนสัก ของ จ.สุราษฎร์ธานี มีระดับน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจาก จ.นครศรีธรรมราช ก่อนระบายลงสู่ทะเล