ตร. จับมือ ซีพี รับแจ้งเหตุผ่าน7-11

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นางขนิษฐา เศวตศิลา มณีโชติ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม จัดทำความร่วมมือ ตามโครงการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รับแจ้งเหตุผ่านร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ต้องการขอความช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉิน ซึ่งพนักงานร้าน จะเป็นผู้โทรศัพท์แจ้งไปยังตำรวจท่องเที่ยวที่ หมายเลข 1155 โดยโครงการดังกล่าว จะจัดทำการนำร่องที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และจะขยายความร่วมมือ ไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต สมุย กทม. เป็นต้น ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้น ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เกิดความประทับใจ สร้างภาพลักษณ์ ที่ดีต่อประเทศไทย