ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพชาวขอนแก่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.ต.สรชัย ชีวะกลินศักดิ์ ผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพสายใยรัก จำนวน 900 ชุด ให้กับ
ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ที่ วัดบ้านดอนดู่ หมู่ 9 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งมอบเงินพระราชทาน จากกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 50,000 บาท สำหรับเป็นทุนเริ่มจัดตั้ง
สายใยรัก จัดทำอาหารประกอบเลี้ยง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดขอนแก่น ล่าสุดมีพื้นที่ประสบภัยครอบคลุม 20 อำเภอ 124 ตำบล 1,191 หมู่บ้าน 18,112 ครัวเรือน มีผู้ประสบภัยทั้งหมด 377,948 คน ขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 377,948 ไร่ โดยระดับน้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำพอง เริ่มทรงตัว ซึ่งทางจังหวัด ยังคงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่