พิษณุโลกสำรวจผู้ขาดแคลนนุ่งห่มกันหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนริศ ปิยพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ขณะนี้ ภาคเหนือ มีสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยเฉพาะ บริเวณพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง เพื่อเตรียมความพร้อม ในการช่วยเหลือราษฎร และขาดแคลนเสื้อกันหนาว จึงได้สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น
โดยให้แต่ละอำเภอ เร่งสำรวจ เพื่อให้การช่วยเหลือราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนชรา คนพิการ เด็กเล็ก และผู้ที่มีรายได้น้อย

รองผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้น ทางจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้แต่ละอำเภอ หากไม่เพียงพอ สามารถขอเพิ่มเติมได้ ซึ่งมีงบประมาณในการช่วยเหลือ อีก 50 ล้านบาท