เชียงใหม่ มวลอากาศเย็นจากจีนจะเข้าไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ ได้รายงานผลการสำรวจตัวเลขความต้องการเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ของปีนี้ ครบทุกอำเภอแล้ว โดยมีจำนวน 430,000 ชิ้น จาก 223,000 ครอบครัว มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากปีที่ผ่านมา การช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึง ทำให้มีราษฎรเดือดร้อน ตกค้างมาถึงปีนี้ อีกทั้งสภาพอากาศที่หนาวเย็น ทำให้มีผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก คนยากไร้ โดยอำเภอที่ร้องขอความช่วยเหลือมากที่สุด คือ อำเภอแม่แจ่ม อำเภออมก๋อย รองลงมาคือ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย ซึ่งในปีนี้เชื่อว่า การช่วย
เหลือจะเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น ทั้งงบประมาณของส่วนท้องถิ่น จังหวัด และภาคเอกชน

ขณะเดียวกัน ก็จะมีการตั้งศูนย์รับบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้วย ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานสภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ เช้านี้ วัดอุณหภูมิพื้นราบได้ 12-15 องศาเซลเซียส เทือกเขายอดดอย 5-12 องศาเซลเซียส โดยที่ดอยอินทนนท์ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เริ่มมีน้ำค้างแข็ง หรือ เหมยขาบ ปรากฏแล้ว และคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน จะแผ่ปกคลุมอีกระลอก ทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงอีก 2-4 องศาเซสเซียส ในสัปดาห์หน้า