ตรัง น้ำลด ขณะทางการแจกของผู้ประสบภัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำท่วมที่ จังหวัดตรัง ขณะนี้พื้นที่ อำเภอนาโยง น้ำเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว อำเภอย่านตาขาว น้ำลดลงอยู่ในที่ระดับที่ปลอดภัย ในส่วนของอำเภอเมืองตรังนั้น น้ำเริ่มท่วมสูงขึ้น โดยเฉพาะ พื้นที่ติดกับแม่น้ำตรัง เช่น ตำบลนาท่ามใต้ ตำบลหนองตรุด ตำบลนาตาล่วง ตำบลบางรัก และ ตำบลควนปริง น้ำจากแม่น้ำตรังที่ล้นตลิ่ง ท่วมวัดประสิทธิชัย หรือ วัดท่าจีน วัดดังกล่าวเป็น โรงเรียนพระปริยัติธรรม มีพระอาศัยอยู่ประมาณ 100 กว่ารูป ต่างได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถออกบิณฑบาตรได้ น้ำท่วมในครั้งนี้ เป็นวันที่ 3 แล้ว มียอดผู้เสียชีวิต จำนวน 3 คน ทางราชการได้ขนเครื่องอุปโภค บริโภค แจกจ่ายแก่ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ น้ำท่วมในครั้งนี้มีพื้นที่ อำเภอหาดสำราญ เป็นอำเภอเดียว ที่น้ำไม่ท่วม