หลายอำเภอพัทลุงริมทะเลสาบสงขลาน้ำท่วมสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ระดับน้ำได้ลดลงบ้างแล้ว แต่ยังคงท่วมหนักในบางพื้นที่รอบริมทะเลสาบสงขลา ของอำเภอเมือง อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว อำเภอควนขนุน อำเภอปากพะยูน ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 1-1.20 เมตร ถนนเข้าหมู่บ้านหลายสาย รถไม่สามารถผ่านสัญจรไปมาได้ โดย
เฉพาะพื้นที่ ตำบลพญาขัน ตำบลชัยบุรี ตำบลลำปำ อำเภอเมือง ตำบลจองถนน ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน ตำบลพนางตุง ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว ระดับน้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจาก เป็นพื้นที่รองรับน้ำจากเทือกเขาบรรทัด อำเภอกงหรา และอำเภอศรีนครินทร์