นศ.มรภ.เชียงรายร้องขอใบจบหลังผ่านมา1ปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มนักศึกษาแผนกวิชาปฐมวัย คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ซึ่งจบการศึกษาไปแล้ว ในปีการศึกษา 2552 กว่า 30 คน พากันชุมนุม บริเวณหน้าตึกอธิการบดี เพื่อทวงถามและเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัย เร่งติดตามการออกใบประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาให้ หลังจบการศึกษา มานานร่วม 1 ปี จนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่ได้รับ จนส่งผลต่อหน้าที่การงาน

นางสาวศุภิสรา ธิสมบูรณ์ นักศึกษาที่ได้รับความเดือนร้อน กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยนักศึกษา อีกกว่า 300 คน ซึ่งจบการศึกษาในสาขาคุรุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี เอกปฐมวัย ต้องเดือดร้อนอย่างหนักเพราะส่วนใหญ่จะเป็นครูสอนเด็กเล็ก ในสังกัดของ อปท. ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันการจัดจ้าง หรือ การรับราชการการเป็นผู้สอน ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ แต่หลังจบได้พยายามประสานยังมหาวิทยาลัยและติดต่อทางคุรุสภาทุกฝ่ายก็อ้าง เอกสารไม่ตรงหลักเกณฑ์ เพราะฝึกอบรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ก็มีบางคนที่ได้รับไปแล้ว ทั้งที่เป็นลักษณะเดียวกัน แต่ก็เป็นส่วนน้อยเพียง 3-4 คน เมื่อสอบถามก็อ้างเอกสารไม่ครบ และหายไปแล้วบ้าง ทำให้นักศึกษาทั้งหมดไม่เข้าใจ ทั้งที่จ่ายเงินค่าดำเนินการกับทางคุรุสภาไปแล้ว คนละ 500 บาท และให้ทางมหาวิทยาลัย ตามเรื่องคนละ 400 บาท

นางอรวรรณ บุญทันตา กล่าวว่า หลังจากจบ ก็ได้ทำการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูในสังกัดเขตการศึกษาเขต 3 ซึ่งก็ได้รับเลือกให้บรรจุได้ แต่ก็ไม่สามารถบรรจุได้ เนื่องจากไม่มีใบประกอบวิชาชีพประกอบ ทำให้สิทธิ์นี้ต้องหายไป ทั้งที่ตนต้องใช้ความพยายามและความสามารถ กว่าจะสอบบรรจุได้

ต่อมา ผศ.สุดธิดา จัทร์มณี คณบดีคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ทราบเรื่องจึงเชิญคณาจารย์ที่เกี่ยวและกลุ่มนักศึกษา เข้าเจรจา โดยชี้แจงว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากตัวนักศึกษาเอง ซึ่งนำหลักฐานมาให้ไม่ครบ และมีนักศึกษาบางคนไปมีปากเสียงกับทางเจ้าหน้าที่ของคุรุสภาทำให้ไม่พอใจกัน จึงดองเรื่องไว้ ซึ่ง อธิการบดี ได้เร่งประสานเพื่อเคลียร์ปัญหาให้แล้ว โดยในวันเสาร์ที่ 6 พ.ย.นี้ ให้นักศึกษาทั้งหมด เข้ามาพบกับทางคณะเพื่อจัดทำเอกสารการขอใบประกอบวิชาชีพทั้งหมดอีกครั้ง