กรมชลฯเตือนน้ำเจ้าพระยาสูง6-11พ.ย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมชลประทาน ออกประกาศ ฉบับที่ 24 เรื่อง สถานการณ์นํ้า ในแม่นํ้าเจ้าพระยา ระบุว่า สถานการณ์น้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันยังคงมีปริมาณน้ำเหนือสมทบกับน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆ ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง อยู่ในเกณฑ์มาก ประกอบกับในช่วงวันที่ 6 - 11 พฤศจิกายน 2553 จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงสุด อีกครั้ง จะทำให้มีผลกระทบต่อสองฝั่งลำน้ำในเขตจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยคาดการณ์ว่า ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จะมีระดับสูงขึ้น แต่จะสูงไม่มากไปกว่า ในช่วงวันที่ 25