ผบ.ทบ.แนะกำลังพลยึดเข้าใจพัฒนาแก้3จชต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มอบนโยบายแก่ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ให้ยึดมั่นและยึดถือยุทธศาสตร์พระราชทาน ในการเข้าใจเข้าถึง พัฒนา เป็นหลัก และยึดมั่นแนวทางในการใช้การเมืองนำการทหาร เน้นการมีส่วนร่วมกว่าทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในการดำเนินการของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้กำหนดยุทธศาสตร์รองเพิ่มเติมในเรื่องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศาสนา ให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและทิศทางเดียวกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาแทรกซ้อนในพื้นที่การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ

อย่างไรก็ตาม ผู้บัญชาการทหารบก ได้ย้ำว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะต้องไม่มีการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด และต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้เกิดประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม