สภา รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติเอกฉันท์ 341 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และลงมติเอกฉันท์ 342 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับ มีสาระสำคัญ ในการปรับขึ้นเงินเดือน และอัตราเงินประจำตำแหน่งเป็นการเฉพาะ โดยเป็นการขยายเพดานเงินเดือนให้กำลังพลที่มีเงินเดือนเต็มขั้น ได้มีโอกาสเลื่อนไหลได้อีก เช่นเดียวกับ อัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัด กระทรวงกลาโหม ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล ได้เตรียมงบประมาณ เพื่อรองรับกับการออกร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ ซึ่งจะมีข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายดังกล่าว ซึ่งอยู่ในข่ายอัตราเงินเดือนไม่สามารถขยับได้กว่า 31,000 นาย