ขนส่งใต้ตอนล่างงด6เส้นทาง คาด3วันใช้ได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต บรรยากาศการเดินรถโดยสาร เป็นไปด้วยความเงียบเหงา มีผู้โดยสารมาใช้บริการอย่างบางตา ขณะที่ตามช่องขายบัตรโดยสาร มีป้ายปิดประกาศว่า หยุดให้บริการเดินรถชั่วคราว ในบางเส้น
ทาง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ใน จ.สงขลา นายกนก ศิริพานิชกร ขนส่ง จ.ภูเก็ต ระบุว่า จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้น ส่งผลให้งดการดินทางใน 6 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางภูเก็ต - หาดใหญ่ ภูเก็ต-พัทลุง ภูเก็ต-สตูล ภูเก็ต-สุไหงโก-ลก ภูเก็ต-เบตงและ เส้นทางภูเก็ต-ตรัง ซึ่งเปิดให้บริการเพียงบางเส้นทางเท่านั้น โดยประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางเชื่อมต่อ ลงสู่ภาคใต้ตอนล่าง ทั้ง จ.สงขลา ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส ควรงดการเดินทางในระยะนี้ โดยคาดว่าขนส่ง จ.ภูเก็ต จะเปิดให้บริการตามปกติ ช่วงน้ำลดใน 2-3 วันนี้ โดยผู้โดยสารสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ช.ม.