ส.ส.เผยอนาคตจ.ตราด เป็นประตูสู่การค้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ส.ส.ตราด เผย อนาคต จ.ตราด จะเป็นประตูสู่การค้าและการท่องเที่ยวจากไทยไปยังกัมพูชา และเวียดนาม หลังรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงการพื้นฐาน พัฒนาเส้นทางการค้า และการท่องเที่ยว ในพื้นที่ นายธีระ สลักเพชร ส.ส.ตราด กล่าวถึงศักยภาพด้านการค้าชายแดน และการท่องเที่ยวจากไทย-กัมพูชา ด้าน จ.ตราด ว่า จ.ตราด เป็นเพียงรอง จ.สระแก้ว เท่านั้น แต่การค้า จ.ตราด สามารถขนส่งสินค้าได้ทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งยังส่งต่อไปยังประเทศเวียดนามได้อีกด้วย ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญใ นการ
พัฒนาโครงการพื้นที่ เพื่อรับรองการค้า การท่องเที่ยว บริเวณชายแดนบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งมีชายแดนติด จ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา เช่น การสนับสนุนงบประมาณ ขยายถนน 4 เลน สายตราด-คลองใหญ่ รวมทั้งการก่อสร้างท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ที่ อ.คลองใหญ่ โดยจะใช้งบประมาณในปี 2554 -2556 จำนวน 1,300 ล้านบาท ซึ่งทางเรือดังกล่าว จะใช้เพื่อการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว ส.ส.ตราด กล่าวถึงการพัฒนาระบบประปาที่ อ.คลองใหญ่ ว่า ปัจจุบันนี้ที่ อ.คลองใหญ่ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ จึง
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาระบบประปา ให้มีประสิทธิภาพโดยได้มีการเสนอให้ดึงน้ำดิบจาก อ่างเก็บน้ำ สะพานหิน อ.เมืองตราด มาเปลี่ยนเป็นน้ำประปา เพื่อรับรองการค้าและการท่องเที่ยวต่อไป