น้ำไหลท่วมท่าชนะ-เส้นทางรถไฟถูกตัดขาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ล่าสุด ในอำเภอท่าชนะ น้ำป่าได้ไหลหลากเข้าท่วมในตัวอำเภอ และเขตเทศบาลตำบลท่าชนะ ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร โดยเฉพาะในศูนย์ราชการอำเภอท่าชนะ รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้ เนื่องจากระดับน้ำท่วมสูง และไหลเชี่ยวกราก ถนนหลายสายไม่สามารถใช้การได้แล้ว

ด้าน นายสุรศักดิ์ ชัยเดช นายสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เส้นทางรถไฟในเขตอำเภอท่าชนะ ถูกตัดขาด เนื่องจากกระแสน้ำ ได้พัดเอาหินในทางรถไฟออกไป โดยขบวนรถไฟที่ 167 จาก กรุงเทพมหานคร ถึง กันตัง ได้จอดขนถ่ายผู้โดยสาร ที่สถานีละแม ขบวนรถที่ 85 จากกรุงเทพมาหนคร ถึง นครศรีธรรมราช จอดขนถ่ายผู้โดยสาร ที่ สถานีหลังสวน และได้มีการประกาศงดเดินรถไฟสายใต้แล้ว