ปภ.เผยน้ำท่วมใต้10 จว.คลาย19 จว.ทั่วปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. แจ้งว่า สถานการณ์อุทกภัย ที่เกิดจากพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนตัวพาดผ่านภาคใต้ และทำให้เกิดอุทกภัยใน 10 จังหวัด 60 อำเภอ 236 ตำบล 1,224 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 79,902 ครัวเรือน 292,744 คน ได้แก่ สงขลา สตูล ตรัง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี พัทลุง
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ กระบี่

นอกจากนั้น ปภ. ยังได้รายงานสถานการณ์อุทกภัย ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีพื้นที่ประสบภัย 38 จังหวัด 382 อำเภอ 2,826 ตำบล 24,503 หมู่บ้าน และประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,811,937 ครัวเรือน 5,989,610 คน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว 19 จังหวัด ยังคงมี
สถานการณ์อุทกภัยใน 19 จังหวัด 95 อำเภอ 701 ตำบล 5,302 หมู่บ้าน 545,678 ครัวเรือน 1,681,917 คน แบ่งออกเป็นภาคเหนือ 1 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ภาคกลาง 9 จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัด พื้นที่การเกษตรเสียหาย 4,128,378 ไร่ ผู้เสียชีวิต 107 ราย