ปภ.เตือนภัยหนาวปีนี้หนาวจัดกว่าทุกปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. กล่าวถึง แนวโน้มการเกิดสถานการณ์ภัยหนาว ของช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553 - กุมภาพันธ์ 2554 ทั่วทุกภาคของประเทศไทย จะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา โดยเดือนธันวาคม 2553 - มกราคม 2554 จะเป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นมากที่สุด ซึ่งในช่วงที่ลมหนาวปกคลุมพื้นที่ต่างๆ จะทำให้สภาพอากาศแห้ง และส่งผลให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้ง ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ทั้งยังมีความเสี่ยงจากไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศ ในขณะที่ภาคใต้อาจมีฝนตกชุก และอาจมีพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนตัวผ่านได้ จึงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม รวมทั้งอาจเกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง บริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามันได้