ผู้โดยสารตกค้างขนส่งหาดใหญ่กว่า200คน

ผู้โดยสารตกค้างขนส่งหาดใหญ่กว่า200คน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ขณะนี้มีผู้โดยสารตกค้างอยู่ประมาณ 200 คน ที่ยังไม่สามารถเดินทางไปในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดใกล้เคียง โดยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ของสถานีขนส่งหาดใหญ่ กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้โดยสารที่ตกค้าง อยู่ที่สถานีจำนวนหนึ่ง ที่มาติดต่อขอซื้อตั๋ว เพื่อจะเดินทางไปในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง แต่ทางผู้ให้บริการอย่างรถทัวร์ของบริษัทต่างๆ ก็ไม่กล้าที่จะออกเดินรถ เพราะในพื้นที่ที่จะเดินทางไปนั้น มีน้ำท่วมขังถนนสูงมาก เกรงว่าจะได้รับอันตราย อย่างพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา มีน้ำท่วมขังถนนสูงกว่า 60 ซ.ม. รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ขณะที่ผู้โดยสาร ที่จะเดินทางไปยัง จ.สุราษฎร์ธานี จ.พัทลุง รถโดยสารก็ไม่สามารถเดินรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมได้เช่นกัน แต่ที่ยังมีรถโดยสารให้บริการอยู่ขณะนี้ คือ รถที่จะเข้าสู่จังหวัดสงขลา แต่ต้องใช้เส้นทางถนนสายเก่าและ
รถที่ให้บริการในเส้นทางอำเภอสะเดาด่านนอก ก็สามารถเดินรถได้แล้วเช่นกัน