ไทยอันดับ2เอเชีย-แปซิฟิกขโมยของร้านค้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การศึกษาระดับการโจรกรรมในธุรกิจค้าปลีกทั่วโลก (The Global Retail Theft Barometer: GRTB) ระบุว่า มูลค่าความเสียหายจากการขโมยสินค้าในร้านค้าปลีกทั่วโลกในปี 2553 คิดเป็นเงิน 3.261 ล้านล้านบาท (1.073 แสน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งปรับตัวลดลง 5.6% จากปีก่อนหน้า เนื่องจาก การใช้จ่ายในการป้องกันความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกส่งผลให้อัตราการขโมยสินค้าลดลง

โดยความเสียหายจากการขโมยสินค้าในเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวลดลง 6.5% แต่เกือบ 1 ใน 4 ของร้านค้าปลีกในเอเชีย-แปซิฟิก และ "ประเทศไทย" ยังคงประสบปัญหาความพยายามที่จะขโมยสินค้าหรือการขโมยไปได้สำเร็จเพิ่มสูงขึ้น โดยในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวยังคงเผชิญกับปัญหาการขโมยสินค้าในร้านค้าปลีกที่สูงถึง 1.57% ของยอดค้าปลีกทั้งหมด โดยมูลค่าความเสียหาย
จากการขโมยสินค้าในร้านค้าปลีกในประเทศไทยยังคงสูงเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย-แปซิฟิก

ทั้งนี้ สิ้นค้าที่เป็นที่นิยมของหัวขโมย ในร้านค้าปลีก ได้แก่ นมผงดัดแปลงสำหรับทารก และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์- เหล้า ส่วนประเภทสินค้าที่ถูกขโมยสูงสุดในเอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ เสื้อผ้าแฟชั่น-เสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องประดับ รวมถึงสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม เช่น ผลิตภัณฑ์โกนหนวด ลิปสติก และลิปมัน เป็นต้น