สสวท.เผยผลแชมป์เขียนโปรแกรมคุมหุ่นยนต์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เผย ผลการจัดแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2553 หรือกิจกรรม IPST ROBOT CONTEST 2010 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-30 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรอแยล เบญจา และศูนย์การค้าสยามพารากอน ปทุมวัน กรุงเทพ ฯ โดยผู้ชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2553 ได้แก่ ทีมลูกเจ้าตาก จากโรงเรียนบ้านค่าย จ.ระยอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่
ทีม O2JAM จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มีจำนวน 6 ทีม
ได้แก่ทีม Identy จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น ทีม KORAT-BOT จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
จ. นครราชสีมา ทีม MC-Robot จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ทีม SKW ROBOT
จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ ทีมศิษย์หลวงพ่อนารถ จากโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี ทีม BRCC Hub จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง