กรมประชาสัมพันธ์ใช้แผนพระอินทร์2แจ้งปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีระพงษ์ โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยถึงแผนการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ กรณีเกิดฝนตกหนัก และอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา โดยกรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ปรับผังรายการวิทยุและโทรทัศน์ เป็นอันเดียวกัน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชน รายงานสภาพอากาศ การคาดการณ์สภาพอากาศ อย่างต่อเนื่อง ตามแผนพระอินทร์ 2 โดยจะประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบถึงหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ และติดตามความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างทันท่วงที

กรณีไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ หากหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ที่ใดที่มีไฟฟ้าดับ ก็จะมีหน่วยงานนอกพื้นที่ อุทกภัยออกอากาศอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคเหนือ บางส่วนที่สถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายแล้ว ก็มีแผนประชาสัมพันธ์ฟื้นฟู ว่ารัฐบาล ได้เข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างไร รวมทั้งการอนุมัติงบประมาณ ช่วยเหลือในพื้นที่ การฟื้นฟูจิตใจ การดูแลสุขภาพของผู้ประสบภัย เป็นต้น รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้ประสานงานกับสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรับทราบมาตรการช่วยเหลือ ของรัฐบาลโดยตลอด ขณะเดียวกันขอเชิญชวนประชาชน บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทุกแห่ง เพื่อจะได้รวบรวมนำส่งสำนักนายกรัฐมนตรี นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่อไป