โผ ตร.ระดับ รอง ผบก. - สว.คลอด 24 ธค.นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการแต่งตั้งโยกย้ายระดับ รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) ถึง สารวัตร (สว.) วาระประจำปี 2553 โดยมี รอง ผบ.ตร. ร่วมประชุม ทั้งนี้มีรายงานว่า ที่ประชุมมีมติว่าการแต่งตั้งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตร ถึง จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2549 โดยกำหนดระยะเวลาการแต่งตั้งครั้งนี้ ให้หน่วยส่งบัญชี ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ มาให้คณะกรรมการของ ตร. พิจารณา ในวันที่ 8 ธันวาคม และให้ออกคำสั่งแต่งตั้ง ทุกระดับตำแหน่งในวันที่ 24 ธันวาคม และให้คำสั่งแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554