ธีระเผยปริมาณน้ำไหลผ่านเจ้าพระยาเริ่มลด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุดมีปริมาณน้ำไหลผ่าน ณ จุดสำคัญๆ ปริมาณน้ำเหนือบริเวณตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง กรมชลประทาน ได้สูบและระบายน้ำลงสู่แม่น้ำนครนายก ลงแม่น้ำบางปะกง อ่าวไทย นอกจากนี้ กรมชลประทาน ได้ใช้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ ในการบริหารจัดการน้ำเหนือ โดยอาศัยจังหวะในช่วงที่น้ำทะเลลง ผลักดันน้ำเหนือให้ไหลลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น ในอัตราวันละ 47 ล้านลูกบาศก์เมตร

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปริมาณน้ำเหนือ สมทบกับน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆ ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ลักษณะดังกล่าวนี้ จะยังคงทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง อยู่ในเกณฑ์มากต่อไปอีกระยะหนึ่ง จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ให้เฝ้าระวังและหมั่นตรวจสอบคันกั้นน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งขอให้ติดตามรายงานสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยกรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป