ครม.เร่งฟื้นโครงการที่กระทบจากน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำโฆษกสำนักนายกฯ กล่าวว่าที่ประชุมครม.ให้ความสำคัญในเรื่องปัญหาน้ำท่วมโดยจะลงพื้นที่ไปจ.สงขลา และมีมาตรการตรวจศูนย์สถานการณ์ที่ รพ.หาดใหญ่ ขณะที่ได้มีการกำชับให้ทุกกระทรวงดูแลโครงการต่างๆที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะขณะนี้มีผลกระทบมากจึงต้องมีการจัดการเป็นอย่างดีโดยโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอให้นำกลับเข้าสู่ครม.เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

นอกจากนี้ ครม.ได้มีการอนุมัติระบบเตือนภัยโดยให้ศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการโดยให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบที่จะมีการซ้อมอพยพลี้ภัยโดยถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์ด้วย

อย่างไรก็ตามมีมติ ครม.ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศใน 4 ภาคส่วนคือคณะกรรมการสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีความเท่าเทียมและเป็นธรรม คณะกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน คณะกรรมการปฏิรูปขบวนการยุติธรรม และคณะกรรมการสร้างอนาคตแห่งชาติ