แนะเส้นทางเลี่ยงน้ำท่วมใน 11 จังหวัด

แนะเส้นทางเลี่ยงน้ำท่วมใน 11 จังหวัด
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(2 พ.ย.) นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ปภ. ) เผยเส้นทางจราจรที่มีน้ำท่วมขังกับกรมทางหลวง พบว่ามีน้ำท่วมขังเส้นทางจราจรไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 26 สาย ใน 11 จังหวัด พร้อมกับแนะนำให้ใช้เส้นทาง ดังนี้

ลพบุรี 1 สาย ได้แก่ สาย 3016 ป่าตาล-ป่าหวาย อำเภอเมืองลพบุรี กิโลเมตรที่ 0-5 ให้ใช้เส้นทางสาย 3196 ทางเลียบคลองชลประทาน

นครสวรรค์ 2 สาย ได้แก่ สาย 1 ทางน้ำ(ม่วงหัก)-สี่แยกเดชาติวงศ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ น้ำท่วมจุด U-TURN สะพานเดชาติวงศ์ กิโลเมตรที่ 339 ให้ใช้จุด U-TURN ที่กำหนดไว้ สาย 122 ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ กิโลเมตรที่ 8-10 ให้ใช้เส้นทางเข้าตัวเมืองนครสวรรค์แทน

อุทัยธานี 1 สาย ได้แก่ สาย 333 บ้านท่าน้ำอ้อย-อุทัยธานี อำเภอพยุหะคีรี น้ำท่วมจุด U-TURN ใต้สะพาน กิโลเมตรที่ 14 ให้ใช้จุด U-TURN ที่กำหนดไว้

พระนครศรีอยุธยา 5 สาย ได้แก่สาย 32 บางปะอิน-นครหลวง อำเภอบางปะอิน และอุทัยธานี น้ำท่วมจุด U-TURN ใต้สะพาน กิโลเมตรที่ 4 ให้ใช้จุด U-TURN ที่กำหนดไว้ สาย 347 บางปะอิน-บางปะหัน อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมจุด U-TURN ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา กิโลเมตรที่ 40-41 สาย 3263 อยุธยา-เสนา-บ้านสาลี อำภอบางบาล น้ำท่วมจุด U-TURN ใต้สะพานสีกุก กิโลเมตรที่ 10-11 ให้ใช้จุด U-TURN ที่กำหนดไว้ สาย 3412 บางบาล-ผักไห่ อำเภอผักไห่ กิโลเมตรที่ 8-12 ให้ใช้เส้นทางสาย 3454 หน้าโคก-เสนา สาย 3454 นครหลวง-ท่าเรือ อำเภอท่าเรือ กิโลเมตรที่ 14-17 ให้ใช้เส้นทางสาย 329 นครหลวง-บางปะอิน

อ่างทอง 1 สาย ได้แก่ สาย 32 อ่างทอง-ไชโย อำเภอเมืองอ่างทอง น้ำท่วมจุด U-TURN ใต้สะพาน กิโลเมตรที่ 52 ให้ใช้จุด U-TURN ที่กำหนดไว้  สายนครหลวง-อ่างทอง อำเภอบางปะหัน น้ำท่วมจุด U-TURN ใต้สะพานกิโลเมตรที่ 26 , 30-31 ให้ใช้จุด U-TURN ที่กำหนดไว้

นนทบุรี 1 สาย ได้แก่ สาย 307 บ้านใหม่-ปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด น้ำท่วมจุด U-TURN กิโลเมตรที่ 0-1 ให้ใช้ จุด U-TURN ที่กำหนดไว้

ปทุมธานี 1 สาย ได้แก่ สาย 346 รังสิต-ปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว น้ำท่วมจุด U-TURN ใต้สะพานปทุมธานี กิโลเมตรที่ 10 ให้ใช้จุด U-TURN กิโลเมตรที่ 12

สิงห์บุรี 3 สาย ได้แก่ สาย 311 สิงห์บุรี-ชัยนาท อำเภออินทร์บุรี กิโลเมตรที่ 0-24 ให้ใช้เส้นทาง 3030 เลี่ยงเมืองสิงห์บุรี บางกระบือ-สิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี กิโลเมตรที่ 186-187 ให้ใช้เส้นทาง 3030 เลี่ยงเมืองสิงห์บุรี สาย 309 พระงาม-พรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี กิโลเมตรที่ 73-82 ให้ใช้เส้นทางสายเอเชีย สาย 3033 บางงา-พรหมบุรี อำเภออินทร์บุรี กิโลเมตรที่ 1-9 ให้ใช้เส้นทางสายเอเชีย

ภาคใต้

นราธิวาส 2 สาย ได้แก่ สาย 4115 จือมอ-นิคมพัฒนาภาคใต้ อำเภอสุคิริน กิโลเมตรที่ 38-45 ให้เส้นทางเทศบาลสุคิรินสาย 4217 ดุซงญอ-ไอร์ตากอ อำเภอจะแนะ กิโลเมตรที่ 19-21 ให้ใช้เส้นทางสาย 4115 ดุซงญอ-จือมอ

สงขลา 7 สาย ได้แก่ สาย 407 คลองหวะ-สงขลา อำเภอเมืองสงขลา กิโลเมตรที่ 14-15 สาย 4 พังลา-บ้านสะเดา อำเภอสะเดา กิโลเมตรที่ 1290-1291สาย 42 คลองแงะ-บ้านพลี อำเภอนาทวี กิโลเมตรที่ 27-32 ให้ใช้เส้นทางสาย 4343 สะเดา-บ้านสะท้อนแทน&สาย 4054 สะเดา-ปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา กิโลเมตรที่ 2-4 สาย 4085 สะบ้าย้อย-บ้านแลแมง อำเภอสะบ้าย้อย กิโลเมตรที่ 25-26 ให้ใช้เส้นทางสาย 4070 กาบัง-ยะลาสาย 4113 นาทวี-ประกอบ อำเภอนาทวี กิโลเมตรที่ 0-21 ให้ใช้เส้นทางสาย 4243 สะเดา-สะท้อนสาย 4145 คลองแงะ-บ้านทำโพธิ์ อำเภอสะเดา กิโลเมตรที่ 0-2

ปัตตานี 2 สาย ได้แก่ สาย 42 โคกโพธิ์-นาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ กิโลเมตรที่ 78-79 ให้ใช้เส้นทางสาย 43 ปากน้ำเทพา-หนองจิก สาย 409 นาเกตุ-ยะลา อำเภอโคกโพธิ์ กิโลเมตรที่ 34-35 ให้ใช้เส้นทางสาย 410 ปัตตานี-ยะลา