เร่งขนย้ายคนป่วยรพ.น้ำท่วมใต้แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปธ.ศูนย์แก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ทางโรงพยาบาลหาดใหญ่น้ำได้ท่วมในบริเวณชั้นล่าง จึงทำให้ต้องมีการปรับขยับผู้ป่วยขึ้นไปชั้นบนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการให้บริการนั้นทางโรงพยาบาลยังสามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ตามปกติ แต่สำหรับผู้ป่วยหนักนั้น ทางโรงพยาบาลก็ได้ลำเลียงออกไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงตามลำดับ

ทางด้าน นายวิทเยนทร์ มุตตามระ รอง ผอ.ประสานเครือข่ายให้บริการ คชอ. กล่าวว่า การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ติดต่อเข้ามานั้น จะเข้าไปช่วยเหลือยังพื้นที่ ที่ประสบปัญหาอย่างทันทีและจะส่งเรือท้องแบนจำนวน 100 ลำ พร้อมกับถุงยังชีพ 2000 ถุง ให้แก่ประชาชน ทั้งนี้อยากให้ประชาชนให้ความไว้วางใจในการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ ที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างเต็มที่