ปศุสัตว์บุรีรัมย์ฉีดพ่นยาควบคุมไข้หวัดนก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วของ สำนักงานปศุสัตว์ จ.บุรีรัมย์ เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในแหล่งอาศัยของนกน้ำ นกประจำถิ่น และนกอพยบจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่เข้ามาอาศัยในช่วงฤดูหนาวของทุกปี เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ ไข้หวัดนก ในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง หรือ ช่วงปลายฝน ต้นหนาว
พร้อมประสานกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในทุกอำเภอที่มีนกอพยพ และนกตามธรรมชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ให้เฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างใกล้ชิด หากพบว่า สัตว์ปีก หรือ นก มีอาการป่วยตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ หรือ ปศุสัตว์จังหวัด เข้าไปตรวจสอบ พร้อมแจ้งเตือนเกษตรกร
ผู้เสี้ยงสัตว์ปีก ควรหมั่นดูแลเล้า โรงเรือน ให้มีความมิดชิดให้สัตว์ได้รับความอบอุ่น พร้อมทั้ง ทำความสะอาดโรงเรือนให้ปลอดจากเชื้อโรคอยู่เสมอ และหากพบสัตว์ปีกป่วยตายเป็นจำนวนมากให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันการระบาดของโรค