รถไฟสายใต้ หยุดรอที่สถานีสุราษฎร์&ทุ่งสง

รถไฟสายใต้ หยุดรอที่สถานีสุราษฎร์&ทุ่งสง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้รับรายงานว่า ขณะนี้มีปริมาณน้ำท่วมเส้นทางรถไฟเพิ่มสูงขึ้นหลายจุด อาทิ ที่ สถานีรถไฟหาดใหญ่ มีระดับน้ำสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนที่สถานีรถไฟห้วยยอด-ที่วัง, ทุ่งสง-ตรังพัทลุง-หาดใหญ่ มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น จึงส่งผลให้เส้นทางรถไฟ ตั้งแต่สถานีทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) - หาดใหญ่ (สงขลา)-
ปัตตานี -ยะลา- สุไหงโกลก (นราธิวาส) และทางสายแยกจากทุ่งสง-ตรัง, ทางแยกไปนครศรีธรรมราช และทางแยกหาดใหญ่ไปยังปาดังเบซาร์ ไม่สามารถให้ขบวนรถผ่านไปมาได้เช่นกัน การรถไฟฯ จึงให้ขบวนรถโดยสารต่างๆ หยุดรอที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี และชุมทางทุ่งสง

สำหรับการเดินรถไฟ ในวันนี้ การรถไฟฯ ประกาศเดินรถจากกรุงเทพฯ ถึง ชุมทางทุ่งสง เพียง 4 ขบวน และได้ประสานความร่วมมือไปยัง บริษัทขนส่ง จำกัด ในส่วนภูมิภาค เพื่อจัดรถยนต์ขนถ่ายผู้โดยสารรถไฟ ที่ต้องการเดินทางไปยังปลายทาง

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้แจ้งให้ผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอรับเงินค่าโดยสารคืนได้เต็มราคา ที่นายสถานีรถไฟทุกแห่ง และสอบถามข้อมูลสายด่วน 1690
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook