อยุธยาในหลายพื้นที่ยังต้องใช้เรือสัญจร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่ปรากฏมีร่องรอยน้ำเอ่อล้นท่วมแต่อย่างใด เนื่องจากมีคลองระบายน้ำโดยรอบ ประกอบกับมีถนนสูง ทำให้โบราณสถานวัดเจ้าปราบ ยังไม่ได้รับผลกระทบ ขณะที่บริเวณฝั่ง
ตรงข้าม ของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา มีการเสริมแนวดิน ระยะทางหลายร้อยเมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งทำให้ประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าว ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมสูง จึงต้องมีการใช้เรือ และมีการสร้างสะพานไม้ชั่วคราว
เพื่อใช้สัญจรไปมา

ขณะที่บริเวณวัดวงฆ้อง ทางเทศบาลพระนครศรีอยุธยา ได้ใช้เป็นจุดบริการอาหาร ให้กับประชาชนผู้ได้รับอุทกภัย และ มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านเครื่องขยายเสียง ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์เป็นระยะๆ และตรงจุดนี้ มีประชาชน ประมาณ 5-10 ครัวเรือน ได้อพยพมาอาศัยชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไปก่อน