ปภ.ยะลาระดมจนท.ช่วยปชช.พื้นที่ห่างไกล

ปภ.ยะลาระดมจนท.ช่วยปชช.พื้นที่ห่างไกล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา เจ้าหน้าที่ ได้มีการเตรียมการทั้งกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดยะลา และกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้ระดมกำลังจัดรถยนต์ 6 ล้อ ออกไปช่วยเหลือประชาชนตามพื้นที่ชนบทห่างไกล เพื่อช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม สำหรับ ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ได้สรุปสถานการณ์ดังนี้

1.) อำเภอเมืองยะลา มีพื้นที่ประสบภัย 5 ตำบล 29 หมู่บ้าน ถนนได้รับความเสียหาย 3 สาย โรงเรียน 7 แห่ง

2.) อำเภอบันนังสตา มีพื้นที่ประสบภัย 5 ตำบล 11 หมู่บ้าน ถนนได้รับความเสียหาย 7 สาย

3.) อำเภอธารโต มีพื้นที่ประสบภัย 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 50 ครัวเรือน

4.) อำเภอยะหา มีพื้นที่ประสบภัย 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ถนนได้รับความเสียหาย 2 สาย

5.) อำเภอรามัน มีพื้นที่ประสบภัย 9 ตำบล ถนนได้รับความเสียหาย 1 สาย

6.) อำเภอกาบัง มีพื้นที่ประสบภัย 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ถนนเสียหาย 2 สาย

7.) อำเภอกรงปินัง พื้นที่ประสบภัย 5 ตำบล 8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 280 ครัวเรือน ถนนเสียหาย 16 สาย โรงเรียน 25 แห่ง

นายเวโรจน์ สายทองแท้ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา กล่าวว่า ขณะนี้ ปภ.ยะลา ได้ระดมความช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย โดยการนำเรือท้องแบนออกไปช่วยเหลือประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มตั้งแต่เย็นวานนี้แล้ว สำหรับ ถนนเส้นทางสายหลักยะลา - ยะหา ถนนถูกตัดขาดรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ในวันนี้ ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายอยู่

ด้าน โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา ขณะนี้ สำนักงานการศึกษาพื้นที่เขต 1 และ 2 ยะลา ได้ออกประกาศปิดโรงเรียนในพื้นที่ทั้งหมดแล้ว เนื่องจากโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่บางแห่ง ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร และเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน และครูที่เดินทางมาโรงเรียนด้วย