สภา ยังประชุมไม่ได้ สส.ลงชื่อไม่ครบองค์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมร่วมรัฐสภา ยังไม่สามารถเริ่มได้ตามกำหนดเวลา 09.30 น. เนื่องจาก มีสมาชิกลงชื่อไม่ครบองค์ประชุม โดย นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา ได้เปิดให้สมาชิก หารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ ต่างแสดงความกังวล และหารือถึงปัญหาวิกฤติน้ำท่วมในขณะนี้ โดยเรียกร้องให้ รัฐบาลให้ความสำคัญและเร่งให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะ เรื่องของการเยียวยา ผู้ได้รับความเสียหาย และการหามาตรการรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอีกหลายพื้นที่

ด้าน นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา เรียกร้องให้ที่ประชุม เปิดให้สมาชิกได้อภิปรายรายงานบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา หรือ JBC รวม 3 ฉบับ อย่างกว้างขวาง และเปิดให้สมาชิก ได้มีโอกาสซักถามรัฐบาลก่อนที่จะลงมติ โดยระบุว่า หาก นายกรัฐมนตรี มีความจริงใจในการสร้างความปรองดอง ก็ควรที่จะเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก

ขณะที่ น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ส.ว.เพชรบุรี เรียกร้องให้รัฐบาล ยกเลิก MOU ปี 2543 โดยอย่ากลัวว่า จะเสียหน้า เนื่องจาก ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้เปิดให้สมาชิกหารือมาเป็นเวลา
นานกว่า 1 ช.ม. แล้ว แต่มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน จากสมาชิกทั้งหมด 625 คน โดยมี ส.ส. ฝ่ายค้าน เข้าร่วมประชุมเพียง 2 คน เท่านั้น