ขอนแก่นน้ำท่วมเสียหายกว่า100ล้านบาท

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบเงินช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิต จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นขึ้น ในช่วงหลายสัปดาห์ ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดขอนแก่น มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ รวม 4 ราย โดยทุกราย ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ 25,000 บาท ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด ขณะนี้กระแสน้ำในลำแม่น้ำชี ยังคงไหลเอ่อท่วมบ้านเรือน ของประชาชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลรอบนอก ของเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ถูกน้ำท่วมแล้ว โดยทั้งหมดกว่า 4 เส้นทาง ไม่สามารถที่จะสัญจร เดินทางได้ พื้นที่ทางเกษตรได้รับความเสียหาย เป็นจำนวนมาก พนังกั้นน้ำแม่น้ำชีหลายจุด ถูกพัดถล่ม ทำให้กำลังทหาร และ อปภร. ต้องเร่งเสริมพนังกั้นน้ำ เป็นระยะที่ 2 แล้ว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการประเมินค่าความเสียหายเบื้องต้น ภาพรวมทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่น คิดเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท